Tên bài báo:

Rainfall-triggered landslide warning for Viet Nam using an antecedent rainfall index
Tác giả:
Nguyễn Phương Nhung
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Vietnam Journal of Hydrometeorology
Năm xuất bản:
2022
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

Rainfall-triggered landslide warning for Viet Nam using an antecedent rainfall index
Thông tin tác giả
Nguyễn Phương Nhung

Nguyễn Phương Nhung

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học