Tên bài báo:

Nghiên cứu một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn cầu lông cho nam sinh viên khoa công trình trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
Tác giả:
Nguyễn Ngọc Tuyên
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Thiết bị giáo dục
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 72 đến trang 74
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nghiên cứu một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn cầu lông cho nam sinh viên khoa công trình trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tảiNghiên cứu một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn cầu lông cho nam sinh viên khoa công trình trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tảiNghiên cứu một số bài tập phát triển sức mạnh tốc độ môn cầu lông cho nam sinh viên khoa công trình trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải

Từ khóa:

môn cầu lông
Thông tin tác giả
Nguyễn Ngọc Tuyên

Nguyễn Ngọc Tuyên

Lý lịch khoa học