Tên bài báo:

Framework of Spatial Flood Risk Assessment for a Case Study in Quang Binh Province, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Sustainability
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 17
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Framework of Spatial Flood Risk Assessment for a Case Study in Quang Binh Province, VietnamFramework of Spatial Flood Risk Assessment for a Case Study in Quang Binh Province, VietnamFramework of Spatial Flood Risk Assessment for a Case Study in Quang Binh Province, Vietnam

Từ khóa:

Framework
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học