Tên bài báo:

Can deep learning algorithms outperform benchmark machine learning algorithms in flood susceptibility modeling?
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Hydrology
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 25
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Can deep learning algorithms outperform benchmark machine learning algorithms in flood susceptibility modeling? Can deep learning algorithms outperform benchmark machine learning algorithms in flood susceptibility modeling? Can deep learning algorithms outperform benchmark machine learning algorithms in flood susceptibility modeling?

Từ khóa:

Can deep learning algorithms
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học