Tên bài báo:

Geochemical modelling for prediction of chloride diffusion in concrete exposed to seawater
Tác giả:
Nguyễn Hoàng Long
Tham gia cùng:
Ngô Quốc Trinh
Nguyễn Long Khánh
Phạm Tuấn Anh
Giáp Văn Lợi
Trần Văn Quân
Tạp chí:
CIGOS 2019, Innovation for Sustainable Infrastructure
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 385 đến trang 390
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Steel corrosion is one of major problems that affect the durability of reinforced concrete structures. Chloride concentration is the key parameter for the steel corrosion risk of reinforced concrete exposed to seawater. Therefore, the durability of reinforced concrete can be evaluated by the prediction of chloride concentration into the reinforced concrete. Numerous numerical models have been developed to predict the chloride concentration in concrete however these numerical models have not yet fully simulated the nature of the chemo-physical processes taking place between the concrete and seawater. In this study, the prediction of chloride concentration is carried out by using the geochemical model including chemo-physical process. The geochemical model can improve the accuracy of the durability prediction of reinforced concrete. The accuracy of durability prediction is proved by the comparisons between modelled results and experiments results found in the literature.

Từ khóa:

Reinforced concrete seawater durability chloride geochemical model
Thông tin tác giả
Nguyễn Hoàng Long

Nguyễn Hoàng Long

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học