Tên bài báo:

Nonlinear flutter analysis of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite plates
Tác giả:
Dương Thị Ngọc Thu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học vật rắn lần thứ XV (2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 957 đến trang 967
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nonlinear flutter analysis of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite platesNonlinear flutter analysis of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite platesNonlinear flutter analysis of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite plates

Từ khóa:

Nonlinear flutter analysis of functionally graded carbon nanotubes reinforced composite plates
Thông tin tác giả
Dương Thị Ngọc Thu

Dương Thị Ngọc Thu

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học