Tên bài báo:

A Simple yet Accurate Homogenization Method for Early Age Cement Pastes
Tác giả:
Lê Nguyên Khương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Advanced Concrete Technology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang đến trang
Lĩnh vực:
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Từ khóa:

A Simple yet Accurate Homogenization Method for Early Age Cement Pastes
Thông tin tác giả
Lê Nguyên Khương

Lê Nguyên Khương

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học