Tên bài báo:

Development of Artificial Neural Network Model for Prediction of Marshall Parameters of Stone Mastic Asphalt
Tác giả:
Lê Thanh Hải
Tham gia cùng:
Nguyễn Hoàng Long
Hoàng Thị Hương Giang
Nguyễn Thùy Anh
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1795 đến trang 1803
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Development of Artificial Neural Network Model for Prediction of Marshall Parameters of Stone Mastic AsphaltDevelopment of Artificial Neural Network Model for Prediction of Marshall Parameters of Stone Mastic AsphaltDevelopment of Artificial Neural Network Model for Prediction of Marshall Parameters of Stone Mastic Asphalt

Từ khóa:

Development of Artificial Neural Network Model for Prediction of Marshall Parameters of Stone Mastic Asphalt
Thông tin tác giả
Lê Thanh Hải

Lê Thanh Hải

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học