Tên bài báo:

Dự đoán sức chịu tải tới hạn của dầm thép có khoét lỗ bằng mạng nơ ron nhân tạo
Tác giả:
Mai Văn Chiến
Tham gia cùng:
Bùi Gia Linh
Tạp chí:
Tạp chí cầu đường Việt Nam số 8 – 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 12 đến trang 16
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Dự đoán sức chịu tải tới hạn của dầm thép có khoét lỗ bằng mạng nơ ron nhân tạoDự đoán sức chịu tải tới hạn của dầm thép có khoét lỗ bằng mạng nơ ron nhân tạoDự đoán sức chịu tải tới hạn của dầm thép có khoét lỗ bằng mạng nơ ron nhân tạo

Từ khóa:

Dự đoán sức chịu tải tới hạn của dầm thép có khoét lỗ bằng mạng nơ ron nhân tạo
Thông tin tác giả
Mai Văn Chiến

Mai Văn Chiến

Thạc sỹ kỹ thuật

Lý lịch khoa học