Tên bài báo:

Reusing coal ash of thermal power plant in a pavement base course
Tác giả:
Đỗ Minh Ngọc
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of King Saud University - Engineering Sciences
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 9
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Reusing coal ash of thermal power plant in a pavement base courseReusing coal ash of thermal power plant in a pavement base courseReusing coal ash of thermal power plant in a pavement base course

Từ khóa:

Reusing coal ash
Thông tin tác giả
Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học