Tên bài báo:

Application of an Artificial Neural Network Model for the Prediction of the Bond Strength of FRP Bars in Concrete
Tác giả:
Nguyễn Thùy Anh
Tham gia cùng:
Tạ Thị Hồng Nhung
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1733 đến trang 1741
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Application of an Artificial Neural Network Model for the Prediction of the Bond Strength of FRP Bars in ConcreteApplication of an Artificial Neural Network Model for the Prediction of the Bond Strength of FRP Bars in ConcreteApplication of an Artificial Neural Network Model for the Prediction of the Bond Strength of FRP Bars in Concrete

Từ khóa:

Application of an Artificial Neural Network Model for the Prediction of the Bond Strength of FRP Bars in Concrete
Thông tin tác giả
Nguyễn Thùy Anh

Nguyễn Thùy Anh

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học