Tên bài báo:

Phương tiện truyền thông xã hội với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
Tác giả:
Nguyễn Thị Thanh Hương
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Dạy và Học ngày nay
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 119 đến trang 122
Lĩnh vực:
Lý luận chính trị
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Phương tiện truyền thông xã hội với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVTPhương tiện truyền thông xã hội với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVTPhương tiện truyền thông xã hội với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT

Từ khóa:

Phương tiện truyền thông xã hội với sinh viên Trường Đại học Công nghệ GTVT
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Thanh Hương

Nguyễn Thị Thanh Hương

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học