Tên bài báo:

Warm mix asphalt with reclaimed asphalt pavement – A solution for sustainable infrastructure development
Tác giả:
Lư Thị Yến
Tham gia cùng:
Tạp chí:
CIGOS 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 975 đến trang 984
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Warm mix asphalt with reclaimed asphalt pavement – A solution for sustainable infrastructure developmentWarm mix asphalt with reclaimed asphalt pavement – A solution for sustainable infrastructure developmentWarm mix asphalt with reclaimed asphalt pavement – A solution for sustainable infrastructure development

Từ khóa:

Warm mix asphalt with reclaimed asphalt pavement – A solution for sustainable infrastructure development
Thông tin tác giả
Lư Thị Yến

Lư Thị Yến

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học