Tên bài báo:

An Artificial Intelligence Approach to Predict the Resilient Modulus of Subgrade Pavement or Unbound Material
Tác giả:
Hoàng Thị Hương Giang
Tham gia cùng:
Nguyễn Thùy Anh
Tạp chí:
CIGOS 2021, Emerging Technologies and Applications for Green Infrastructure
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1755 đến trang 1763
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

An Artificial Intelligence Approach to Predict the Resilient Modulus of Subgrade Pavement or Unbound MaterialAn Artificial Intelligence Approach to Predict the Resilient Modulus of Subgrade Pavement or Unbound MaterialAn Artificial Intelligence Approach to Predict the Resilient Modulus of Subgrade Pavement or Unbound Material

Từ khóa:

An Artificial Intelligence Approach to Predict the Resilient Modulus of Subgrade Pavement or Unbound Material
Thông tin tác giả
Hoàng Thị Hương Giang

Hoàng Thị Hương Giang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học