Tên bài báo:

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Game online trên địa bàn Thành Phố Hà Nội
Tác giả:
Nguyễn Thị Diệu Thu
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Kế toán & kiểm toán
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 35 đến trang 37
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Game online trên địa bàn Thành Phố Hà NộiTăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Game online trên địa bàn Thành Phố Hà NộiTăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Game online trên địa bàn Thành Phố Hà Nội

Từ khóa:

Tăng cường quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh Game online trên địa bàn Thành Phố Hà Nội
Thông tin tác giả
Nguyễn Thị Diệu Thu

Nguyễn Thị Diệu Thu

Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Lý lịch khoa học