Tên bài báo:

Nghiên cứu phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) và đề xuất giải pháp phát triển TOD cho khu vực trung tâm Hà Nội
Tác giả:
Trương Thị Mỹ Thanh
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí GTVT
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 2 đến trang 9
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nghiên cứu phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) và đề xuất giải pháp phát triển TOD cho khu vực trung tâm Hà NộiNghiên cứu phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) và đề xuất giải pháp phát triển TOD cho khu vực trung tâm Hà NộiNghiên cứu phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) và đề xuất giải pháp phát triển TOD cho khu vực trung tâm Hà Nội

Từ khóa:

Nghiên cứu phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng (TOD) và đề xuất giải pháp phát triển TOD cho khu vực trung tâm Hà Nội
Thông tin tác giả
Trương Thị Mỹ Thanh

Trương Thị Mỹ Thanh

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học