Tên bài báo:

Một số rủi ro của ngân hàng khi cho vay các dự án BOT giao thông
Tác giả:
Trần Trung Kiên
Tham gia cùng:
Nguyễn Minh Nguyệt
Tạp chí:
Tạp chí Thanh tra Tài chính, Số 174, tháng 12/2016
Năm xuất bản:
2016
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Một số rủi ro của ngân hàng khi cho vay các dự án BOT giao thôngMột số rủi ro của ngân hàng khi cho vay các dự án BOT giao thôngMột số rủi ro của ngân hàng khi cho vay các dự án BOT giao thông

Từ khóa:

BOT giao thông
Thông tin tác giả
Trần Trung Kiên

Trần Trung Kiên

Thạc sỹ KTXD

Lý lịch khoa học