Tên bài báo:

A Review of Soil Improvement Methods for Tunneling Projects in Urban Areas and Their Application at the Hochiminh Metroline No. 1,Vietnam
Tác giả:
Đào Phúc Lâm
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Conference on Innovations for Sustainable and Responsible Mining, Lecture notes
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 250 đến trang 269
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

A Review of Soil Improvement Methods for Tunneling Projects in Urban Areas and Their Application at the Hochiminh Metroline No. 1,VietnamA Review of Soil Improvement Methods for Tunneling Projects in Urban Areas and Their Application at the Hochiminh Metroline No. 1,VietnamA Review of Soil Improvement Methods for Tunneling Projects in Urban Areas and Their Application at the Hochiminh Metroline No. 1,Vietnam

Từ khóa:

A Review of Soil Improvement Methods
Thông tin tác giả
Đào Phúc Lâm

Đào Phúc Lâm

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học