Tên bài báo:

Impact of Wind Load on Large Plate Billboards in Vietnam
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 3076 đến trang 3081
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Impact of Wind Load on Large Plate Billboards in VietnamImpact of Wind Load on Large Plate Billboards in VietnamImpact of Wind Load on Large Plate Billboards in Vietnam

Từ khóa:

Impact
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học