Tên bài báo:

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của khóa tu mùa hè trong các cơ sở phật giáo hiện nay
Tác giả:
Trịnh Thị Thu Hằng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Tạp chí Giáo dục và Xã hội
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 179 đến trang 184
Lĩnh vực:
Lý luận chính trị
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của khóa tu mùa hè trong các cơ sở phật giáo hiện nayNâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của khóa tu mùa hè trong các cơ sở phật giáo hiện nayNâng cao chất lượng giáo dục đạo đức của khóa tu mùa hè trong các cơ sở phật giáo hiện nay

Từ khóa:

khóa tu mùa hè
Thông tin tác giả
Trịnh Thị Thu Hằng

Trịnh Thị Thu Hằng

Lý lịch khoa học