Tên bài báo:

Application of thermodynamic model to mix design of stabilized soils
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Application of thermodynamic model to mix design of stabilized soilsApplication of thermodynamic model to mix design of stabilized soilsApplication of thermodynamic model to mix design of stabilized soils

Từ khóa:

Application
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học