Tên bài báo:

Development of high quality tourism human resources to meet the integration requirements in ho chi minh city
Tác giả:
Trần Thế Tuân
Tham gia cùng:
Nguyễn Xuân Nghĩa
Tạp chí:
Proceedings of 15th International Conference on Humanities and Social Sciences 2019 (IC-HUSO 2019)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 256 đến trang 263
Lĩnh vực:
Kinh tế - vận tải
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Development of high quality tourism human resources to meet the integration requirements in ho chi minh cityDevelopment of high quality tourism human resources to meet the integration requirements in ho chi minh cityDevelopment of high quality tourism human resources to meet the integration requirements in ho chi minh city

Từ khóa:

Development
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học