Tên bài báo:

Flood-prone area mapping using machine learning techniques: a case study of Quang Binh province, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Natural Hazards
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Flood-prone area mapping using machine learning techniques: a case study of Quang Binh province, VietnamFlood-prone area mapping using machine learning techniques: a case study of Quang Binh province, VietnamFlood-prone area mapping using machine learning techniques: a case study of Quang Binh province, Vietnam

Từ khóa:

Flood-prone area mapping
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học