Tên bài báo:

On the approximation of weakly plurifinely plurisubharmonic functions
Tác giả:
Hoàng Văn Cần
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Indagationes Mathematicae
Năm xuất bản:
2018
Trang:
Từ trang 1310 đến trang 1317
Lĩnh vực:
Khoa học cơ bản
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

In this note, we study the approximation of singular plurifine plurisubharmonic function defined on a plurifine domain . Under some condition we prove that can be approximated by an increasing sequence of plurisubharmonic functions defined on Euclidean neighborhoods of .

Từ khóa:

Complex variables Plurifinely pluripotential theory Plurifinely plurisubharmonic functions
Thông tin tác giả
Hoàng Văn Cần

Hoàng Văn Cần

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học