Tên bài báo:

Study on Soft Ground Structure in The Mekong Delta Coastal Province, Viet Nam for Embankment Construction
Tác giả:
Đỗ Minh Ngọc
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 307 đến trang 314
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Study on Soft Ground Structure in The Mekong Delta Coastal Province, Viet Nam for Embankment ConstructionStudy on Soft Ground Structure in The Mekong Delta Coastal Province, Viet Nam for Embankment ConstructionStudy on Soft Ground Structure in The Mekong Delta Coastal Province, Viet Nam for Embankment Construction

Từ khóa:

Study on Soft Ground Structure
Thông tin tác giả
Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học