Tên bài báo:

GIS-based ensemble computational models for flood susceptibility prediction in the Quang Binh Province, Vietnam
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Journal of Hydrology
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 16
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

GIS-based ensemble computational models for flood susceptibility prediction in the Quang Binh Province, VietnamGIS-based ensemble computational models for flood susceptibility prediction in the Quang Binh Province, VietnamGIS-based ensemble computational models for flood susceptibility prediction in the Quang Binh Province, Vietnam

Từ khóa:

GIS-based ensemble computational models
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học