Tên bài báo:

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình rừng ngẫu nhiên xác định cường độ nén của bê tông cốt liệu nhẹ
Tác giả:
Lý Hải Bằng
Tham gia cùng:
Nguyễn Thùy Anh
Lê Nho Thiện
Tạp chí:
Báo Cầu đường (Tháng 06/2021)
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 23 đến trang 28
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Trong nước

Tóm tắt:

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình rừng ngẫu nhiên xác định cường độ nén của bê tông cốt liệu nhẹNghiên cứu và ứng dụng mô hình rừng ngẫu nhiên xác định cường độ nén của bê tông cốt liệu nhẹNghiên cứu và ứng dụng mô hình rừng ngẫu nhiên xác định cường độ nén của bê tông cốt liệu nhẹ

Từ khóa:

Nghiên cứu và ứng dụng mô hình rừng ngẫu nhiên xác định cường độ nén của bê tông cốt liệu nhẹ
Thông tin tác giả
Lý Hải Bằng

Lý Hải Bằng

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học