Tên bài báo:

An Analytical Model For Residual Stress Prediction In Rebound Deformation of the foundation pit
Tác giả:
Đỗ Minh Ngọc
Tham gia cùng:
Ngô Thị Thanh Hương
Bùi Văn Lợi
Tạp chí:
Journal of Applied Science and Engineering
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 651 đến trang 658
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

An Analytical Model For Residual Stress Prediction In Rebound Deformation of the foundation pitAn Analytical Model For Residual Stress Prediction In Rebound Deformation of the foundation pitAn Analytical Model For Residual Stress Prediction In Rebound Deformation of the foundation pit

Từ khóa:

Residual Stress Prediction
Thông tin tác giả
Đỗ Minh Ngọc

Đỗ Minh Ngọc

Tiến sỹ

Lý lịch khoa học