Tên bài báo:

GIS-Based Soft Computing Models for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study of Pithoragarh District, Uttarakhand State, India
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Trần Trung Hiếu
Nguyễn Đức Đảm
Tạp chí:
Mathematical Problems in Engineering, 2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 2568 đến trang 2579
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

GIS-Based Soft Computing Models for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study of Pithoragarh District, Uttarakhand State, IndiaGIS-Based Soft Computing Models for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study of Pithoragarh District, Uttarakhand State, IndiaGIS-Based Soft Computing Models for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study of Pithoragarh District, Uttarakhand State, India

Từ khóa:

GIS-Based Soft Computing Models for Landslide Susceptibility Mapping: A Case Study of Pithoragarh District Uttarakhand State India
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học