Tên bài báo:

Building a nomogram to predict maximum temperature in mass concrete at an early age
Tác giả:
Phùng Bá Thắng
Tham gia cùng:
Tạp chí:
E3S Web of Conferences FORM-2021
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 5
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Building a nomogram to predict maximum temperature in mass concrete at an early ageBuilding a nomogram to predict maximum temperature in mass concrete at an early ageBuilding a nomogram to predict maximum temperature in mass concrete at an early age

Từ khóa:

Building a nomogram to predict maximum temperature in mass concrete at an early age
Thông tin tác giả
Phùng Bá Thắng

Phùng Bá Thắng

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học