Tên bài báo:

Một số kiến nghị cải thiện năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Hội nhập quốc tế

Tóm tắt:

Một số kiến nghị cải thiện năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Hội nhập quốc tếMột số kiến nghị cải thiện năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Hội nhập quốc tếMột số kiến nghị cải thiện năng lực cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh Hội nhập quốc tế

Từ khóa:

Hội nhập quốc tế
Thông tin tác giả
Trần Thế Tuân

Trần Thế Tuân

Tiến sĩ

Lý lịch khoa học