Tên bài báo:

Effect of surface moisture on air-permeability kT and its correction
Tác giả:
Nguyễn Hữu May
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Materials and Structures
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 12
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Effect of surface moisture on air-permeability kT and its correction Effect of surface moisture on air-permeability kT and its correction Effect of surface moisture on air-permeability kT and its correction

Từ khóa:

Effect
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu May

Nguyễn Hữu May

Thạc Sỹ

Lý lịch khoa học