Tên bài báo:

Nonlinear Analysis of Flat Steel Frame Structure With Semi-rigid Connection Under Static Load
Tác giả:
Trần Văn Quân
Tham gia cùng:
Tạp chí:
International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT)
Năm xuất bản:
2019
Trang:
Từ trang 1102 đến trang 1106
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Nonlinear Analysis of Flat Steel Frame Structure With Semi-rigid Connection Under Static LoadNonlinear Analysis of Flat Steel Frame Structure With Semi-rigid Connection Under Static LoadNonlinear Analysis of Flat Steel Frame Structure With Semi-rigid Connection Under Static Load

Từ khóa:

Nonlinear Analysis
Thông tin tác giả
Trần Văn Quân

Trần Văn Quân

Tiến sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học