Tên bài báo:

Survey-based inventory for atmospheric emissions from residential combustion in Vietnam
Tác giả:
Chu Phương Nhung
Tham gia cùng:
Tạp chí:
Environment Science and Pollution Research
Năm xuất bản:
2020
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Survey-based inventory for atmospheric emissions from residential combustion in VietnamSurvey-based inventory for atmospheric emissions from residential combustion in VietnamSurvey-based inventory for atmospheric emissions from residential combustion in Vietnam

Từ khóa:

Survey-based inventory
Thông tin tác giả
Chu Phương Nhung

Chu Phương Nhung

Thạc sĩ

Lý lịch khoa học