Tên bài báo:

Flood risk assessment using deep learning integrated with multi-criteria decision-making analysis
Tác giả:
Phạm Thái Bình
Tham gia cùng:
Lê Văn Hiệp
Tạp chí:
Knowledge-Based Systems
Năm xuất bản:
2021
Trang:
Từ trang 1 đến trang 2
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Flood risk assessment using deep learning integrated with multi-criteria decision-making analysisFlood risk assessment using deep learning integrated with multi-criteria decision-making analysisFlood risk assessment using deep learning integrated with multi-criteria decision-making analysis

Từ khóa:

Flood risk assessment
Thông tin tác giả
Phạm Thái Bình

Phạm Thái Bình

Thạc sĩ kỹ thuật

Lý lịch khoa học