Tên bài báo:

Tính toán tấm mặt đường bê tông xi măng trên nền đàn hồi chịu tải trọng tập trung theo lý thuyết biến dạng trượt bậc cao
Tác giả:
Nguyễn Hữu Giang
Tham gia cùng:
Nguyễn Thị Phương
Phạm Hồng Quân
Tạp chí:
Tạp chí Cầu đường Việt Nam
Năm xuất bản:
2016
Trang:
Từ trang 35 đến trang 40
Lĩnh vực:
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
Phạm vi:
Quốc tế

Tóm tắt:

Với nhiều ưu điểm nổi bật, mặt đường bê tông xi măng (BTXM) đang được chú trọng phát triển trong ngành đường bộ ở nước ta hiện nay. Tính toán kết cấu mặt đường BTXM là một bài toán phức tạp. Các nghiên cứu trước đây về mặt đường BTXM lại chủ yếu dựa trên lý thuyết tấm cổ điển, lý thuyết này chỉ áp dụng phù hợp cho các tấm mỏng, còn đối với tấm dày và rất dày như tấm BTXM thì cần phải áp dụng lý thuyết có độ chính xác cao hơn. Bài báo trình bày cách thiết lập các phương trình chủ đạo nhằm xác định độ võng của tấm BTXM trên nền đàn hồi chịu tải trọng tập trung dựa trên lý thuyết biến dạng trượt bậc cao và giải bài toán theo phương pháp Galerkin. Tiến hành so sánh đánh giá kết quả độ võng khi tính theo lý thuyết tấm cổ điển và lý thuyết biến dạng trượt bậc cao, khảo sát ảnh hưởng của các thông số tới độ võng của kết cấu.

Từ khóa:

Độ võng tải trọng tập trung lý thuyết biến dạng trượt bậc cao phương pháp Galerkin.
Thông tin tác giả
Nguyễn Hữu Giang

Nguyễn Hữu Giang

Thạc sỹ

Lý lịch khoa học